Φιλτράρισμα ανα
Κατασκευαστές
Αποδιδόμενη Ισχύς
Τιμή
Φίλτρα

Λέβητες Συμπύκν. Πετρελαίου

Στους λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου οι υδρατμοί ψύχονται, συμπυκνώνονται και αποδεσμεύουν ένα πρόσθετο ποσοστό θερμότητας, τη λεγόμενη θερμότητα συμπύκνωσης ή λανθάνουσα θερμότητα.