Η επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών αφορά νοικοκυριά τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν και να ανακυκλώσουν τις ενεργοβόρες και παλιές συσκευές τους και συγκεκριμένα παλιά κλιματιστικά, ψυγεία ή καταψύκτες. Οι συσκευές πρέπει να είναι τοποθετημένες στην οικία του ενδιαφερόμενου, κύρια ή δευτερεύουσα, κι όχι σε επαγγελματικό χώρο.

Το πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ απο σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες τους συσκευές, οι οποίες είναι απαραίτητο να λειτουργούν, με καινούριες οι οποίες θα επιδοτούνται από 30%-50% μέσω της πλατφόρμας allazosyskevi.gov.gr.

Η επιδότηση ξεκινάει από 30% και φτάνει σε έως 50% του κόστους των νέων συσκευών. Το τελικό ποσό ανά συσκευή κυμαίνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που ανακυκλώνεται. Οι ωφελούμενοι δεν θα λάβουν χρήματα στα χέρια τους, αλλά ψηφιακό κουπόνι και η έκπτωση θα γίνεται τη στιγμή της αγοράς των συσκευών.

Δεν υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού, αλλά το ύψος του εισοδήματος, η οικογενειακή κατάσταση και τυχόν αναπηρία καθορίζουν τη σειρά των περίπου 200.000 δικαιούχων όπως τους υπολογίζει το υπουργείο ενέργειας καθώς και τους επιλαχόντες (στην περίπτωση που βρεθούν πόροι κι αυξηθεί το κονδύλι). Τα εισοδηματικά κριτήρια αξιοποιούνται και για τον καθορισμό του ύψους της επιδότησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 135€ και μεγαλύτερη των 710€.

Σε κάθε αίτηση, θα συμπληρώνεται ο 11ψηφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο αριθμός συσκευών ανά κατηγορία που οι καταναλωτές επιθυμούν να αλλάξουν, η ύπαρξη ή όχι ΑΜΕΑ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ως στοιχείο επικοινωνίας, εφόσον ο δικαιούχους επιλεγεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα. Κάθε αίτηση συγκεντρώνει μόρια ανάλογα με το εισόδημα, τον αριθμό προσταευόμενων μελών, αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια κι αν υπάρχει ΑΜΕΑ. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί , ο ενδιαφερόμενος θα λάβει στο κινητό του το/τα voucher ώστε να προχωρήσει στην αγορά των συσκευών από κατάστημα της αρεσκείας του το οποίο όμως πρέπει να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να αντικαταστήσει έως 3 συσκευές (έως 2 κλιματιστικά, ψυγείο ή καταψύκτη) και το ίδιο νοικοκυριό δεν μπορεί να υποβάλει 2 αιτήσεις. Η επιδότηση δεν καλύπτει τυχόν τόκους που προκύπτουν από αγορά που θα γίνει σε δόσεις. Στην επιδότηση δεν περιλαμβάνονται και τυχόν επιπλέον κόστη όπως μεταφοράς ή εγκατάστασης των συσκευών.

Για τον διαχωρισμό σε εισοδηματικές κατηγορίες λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας (ή αλλιώς ΕΙΣ) το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού δια του αριθμού των μελών του.

Λαμβάνονται ακόμα υπόψη και η ισχύς της συσκευής ειδικά για τα κλιματιστικά αλλά και η τιμή της.

Οι αγορές θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να αντικατασταθούν περί τις 380.000 συσκευές. Το υπουργείο ενέργεια υπολογίζει ότι το ετήσιο όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε νοικοκυριό που θα συμμετάσχει μπορεί να φτάσει και τα 300€