Με τους καλύτερους οιωνούς μπαίνει το φθινόπωρο για τους οικιακούς χρήστες, τους ηλεκτροπαραγωγούς, αλλά και τους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η τιμή του φυσικού αερίου για το επόμενο τρίμηνο, αναμένεται να βρεθεί στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας.
Αυτό προκύπτει από τις τιμές που «έπιασε» το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές το τελευταίο εξάμηνο και από το γεγονός ότι στην εγχώρια αγορά οι τιμές αυτές «περνάνε» περίπου με 6 μήνες καθυστέρηση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ, στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου οι τιμές εισαγωγής ήταν 15,6, 14,3 και 15,6 €/Mwh.
Πρόκειται για τις χαμηλότερες μηνιαίες μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής από τον Απρίλιο του 2013, οι οποίες και συνυπολογίζονται στη φόρμουλα για τον καθορισμό της τιμής, μαζί με τις τιμές και του αμέσως δ' τριμήνου του 2015 ήτοι Οκτώβριος – Δεκέμβριος. Όμως και σε αυτό το τρίμηνο οι τιμές που διαμορφώθηκαν ήταν μεταξύ 18,6 και 19 /Mwh τιμές που είναι οι αμέσως επόμενες χαμηλότερες πίσω από το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Αξίζει να τονιστεί ότι η χαμηλότερη τιμή του φυσικού αερίου προέκυψε μετά τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις οποίες συνδέεται το κόστος προμήθειας του καυσίμου. Ωστόσο παράλληλα με τη μείωση της διεθνούς τιμής, η ΔΕΠΑ πραγματοποίησε μια σειρά από κινήσεις και επαφές με τους προμηθευτές της που έφεραν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των όρων προμήθειας και των τιμών εισαγωγής.